به دنبال عدالت در سلامت (شناسایی معضلات ومشکلات اثر گذار بر سلامت در منطقه)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز توسعه شبکه

2 کارشناس توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات