کلیدهای طلایی ضدسرطان (با روش‌های پیشگیری از سرطان های دوره میانسالی آشنا شوید )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیرگروه سلامت بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

3 کارشناس مسوول برنامه سرطان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها