اصول احیای قلبی ریوی بزرگسالان برای همه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مسؤول آموزش و تحقیقات اورژانس 115 دانشکده علوم پزشکی قم

2 کارشناس بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه لوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات