یادگیری، سن و سال نمی‌شناسد(نگاهی به موانع آموزش بزرگسالان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کلیدواژه‌ها

موضوعات