مقایسه انواع واکسنهای کرونای موجود در کشور

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان قزوین

کلیدواژه‌ها

موضوعات