استخوان‌هایت را بساز!کاهش خطر ابتلا به «استئوپروز» در دوران میانسالی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی ورابط فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کلیدواژه‌ها

موضوعات