سوختگی با کشک و تریاک‌درمانی! سناریو ی مرگ کودک

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 کارشناس مرکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

3 بهورز خانه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کلیدواژه‌ها

موضوعات