موانع فرهنگی و اجتماعی درپذیرش واکسیناسیون کووید 19 در خانه های بهداشت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات