آلزایمر را دست‌کم نگیرید!(آشنایی با ویژگی‌ها و مراحل بیماری « زوال عقل»)

نوع مقاله : گوناگون

نویسنده

دانشجوی بهورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

کلیدواژه‌ها

موضوعات