تکنیک‌های روان‌شناسی چه می‌گویند؟ (تغییر رفتار؛ مرحله به مرحله)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول پیشگیری از مصرف مواد والکل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 کارشناس مسئول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 کارشناس پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات