چگونه از سیب گزارش بگیریم ؟(نـحوه استـخراج شـاخص های سـلامت از سـامانه یکـپارچه بـهداشت)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیرگروه سلامت جمعیت و خانواده و مدارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 کارشناس سلامت میانسالان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 کارشناس امور بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کلیدواژه‌ها

موضوعات