طراوت و تازگی را بخورید!(آشنایی با اصول تغذیه در سالمندی )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول واحد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات