باهم بیاموزیم (بررسی کاربرد تسهیلگری در آموزش بزرگسالان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 مدیر آموزشگاه بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات