غنچه نشکفته!(با آسیب‌های سقط جنین عمدی آشنا شوید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهورزی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات