آشنایی با مدیریت خشم (خشمت را زیبا کن)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی قم

2 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قم

کلیدواژه‌ها

موضوعات