رعایت بهداشت دهان ودندان در سالمندان (لبخندت را زیبا نگه دار!)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات