نحوه استخراج شاخص های سلامت از سامانه سینا (مراقبت و سلامت به سبک دیجیتال)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه آمار و تحلیل عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس آمار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات