با اصول تغذیه در فصل تابستان از منظر طب ایرانی آشنا شوید(توصیه های سرد غذایی برای فصل گرم)

نوع مقاله : طب سنتی

نویسنده

دکترای تخصصی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.72082.1745

کلیدواژه‌ها

موضوعات