از اثر تغذیه بر سلامت چه می دانید(سفره هوشمند)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

10.22038/behv.2023.71655.1720

کلیدواژه‌ها

موضوعات