درباره مسؤولیت اجتماعی و فردی در قبال سلامت(زندگی سالم را با دست خودتان بسازید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیرمرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات