اهمیت تغذیه در دوران بارداری(چه بخوریم و چه نخوریم های یک دوره حساس)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

10.22038/behv.2023.71622.1712

کلیدواژه‌ها

موضوعات