درسی از یک سناریو(ای کاش...)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 رییس گروه سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات