غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان سرویکس

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

10.22038/behv.2023.23055