بخوریم، نخوریم‌های پاییزی (طب ایرانی در باره سبک زندگی در فصل سوم سال چه می‌گوید؟)

نوع مقاله : طب سنتی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 کارشناس طب سنتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات