لذت مادری با مدیریت افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس گروه سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات