بگذارید طبیعت به شما کمک کند (دفع بهداشتی فضولات دامی در روستا)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

2 کارشناس سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.72891.1761

کلیدواژه‌ها

موضوعات