تنش‌های زندگی و کارتان را بشناسید(مدیریت استرس )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

10.22038/behv.2023.23542

کلیدواژه‌ها

موضوعات