همه چیز درباره استفاده بهینه از رایانه و اینترنت (چگونه یک کاربر خوب باشیم)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و بازآموزی برنامه‌های سلامت، دانشکده علوم پزشکی تربت جام

2 بهورز خانه بهداشت کلاته بزرگ، دانشکده علوم پزشکی تربت جام

10.22038/behv.2023.23545

کلیدواژه‌ها

موضوعات