عجول‌های دوست داشتنی (توانمند سازی والدین برای مراقبت از نوزاد نارس)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

2 مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

10.22038/behv.2023.23547

کلیدواژه‌ها

موضوعات