وقتی مایه حیات، دردسرساز می‌شود (اقدامات ‌حفاظتی و خود مراقبتی قبل ، حین و بعد از وقوع سیل را بشناسید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 رییس گروه کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 صابر سالم مربی مرکز اموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22038/behv.2023.23549

کلیدواژه‌ها

موضوعات