خون‌بس! (با انواع خونریزی و مراقبت‌ها و کمک‌های اولیه آن آشنا شوید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مامای مرکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 مدیر و کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 مرضیه شهدادی کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

10.22038/behv.2023.23550

کلیدواژه‌ها

موضوعات