هرچه زودتر، بهتر (غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

2 کارشناس مسؤول برنامه سرطان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.23556

کلیدواژه‌ها

موضوعات