حوادثی که از در و دیوار می بارد(اقدامات اولیه در فوریت های سنین 6 تا 18 سال)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول آموزش بهورزی و نیروی انسانی

2 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشت

3 مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان زنجان

4 مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان خدابنده

10.22038/behv.2024.77062.1900

کلیدواژه‌ها

موضوعات