اولین گام در توسعه سلامت روان(از مهارت خودآگاهی چه می دانید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 کارشناس مسئول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22038/behv.2024.59271.1894

کلیدواژه‌ها

موضوعات