گشت و گذار در خانه بهداشت( چیدمان و نگهداری قفسه های داروها)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

2 مربی مرکز اموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

3 معاون اجرایی مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی سیرجان

10.22038/behv.2024.76748.1868

کلیدواژه‌ها

موضوعات