نویسنده = خاطره بره مقدم
آشنایی با روش منبع نویسی "ونکوور"

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 26-29

فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی؛ خاطره بره مقدم


گزارش مراسم کشوری بزرگداشت روزملی بهورز 1400

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 63-65

رامش نشاط؛ خاطره بره مقدم


آموزش پیش از ازدواج(انتخاب همسر)

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 36-39

خاطره بره مقدم


آموزش پیش از ازدواج (سوال کردن را جدی بگیرید)

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 46-59

خاطره بره مقدم


آموزش پیش از ازدواج(آشنایی )

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 78-81

خاطره بره مقدم


گزارش نخستین نشست شورای ملی بهورزی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 24-27

خاطره بره مقدم


گزارش مراسم روز ملی بهورز

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 78-80

خاطره بره مقدم


گزارش مراسم روز ملی بهورز

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 15-19

خاطره بره مقدم


گفت‌و‌گو با دکتر سیاری معاون محترم بهداشتی وزارت

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 32-33

خاطره بره مقدم