نویسنده = معصومه حاجی پور
آموزش بزرگسالان

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 8-14

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 103-103

معصومه حاجی پور


آشنایی با اهمیت زایمان طبیعی و عوارض سزارین

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 16-21

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ رامش نشاط


آشنایی با نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 62-64

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ کاظم حبیب زاده؛ طوبی خاقانی