نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با اهمیت زایمان طبیعی و عوارض سزارین

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 16-21

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ رامش نشاط


2. آشنایی با نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 62-64

معصومه حاجی پور؛ مریم السادات شجاعی؛ کاظم حبیب زاده؛ طوبی خاقانی