نویسنده = یوسف احمدی
خاطره( بهورز یا راننده آمبولانس؟) و (دختر کوچولوی قصه ما)

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 50-51

یوسف احمدی؛ فرزانه خسروی


اختلال‌های تغذیه‌ای سالمندان

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 22-25

فاطمه قاسمی‌پور؛ زهرا یاری‌الغار؛ یوسف احمدی؛ محبوبه مقربی؛ نصرت اصغر رضایی؛ طاهره اسلامی‌نیا