نویسنده = مریم نامجو باغینی
نقش مهارت‌های ارتباطی در غربالگری بیماری‌های اعصاب و روان

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 18-21

راحله رضایی؛ سیده معصومه کاظمی؛ زینب سرحدی؛ مریم نامجو باغینی