نویسنده = مهدی فلاحی
حمایت روانی از خانواده آسیب دیده در بلایا را بیاموزیم(مرهم جان)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 58-63

کاظم عسکری زاده؛ معصومه دبستان؛ مهدی فلاحی


اهمیت بررسی سلامت روان در برنامه تحول سلامت

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 30-33

نفیسه بنایی نیاسر؛ فاطمه منصوریان؛ مهدی فلاحی