نویسنده = الهه رضای نظرزاده
خودمراقبتی سازمانی

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 32-35

الهه رضای نظرزاده؛ هادی احسان بخش؛ نجمه الملوک امینی؛ سیما جلالی


بهورزان و نظارت بهداشتی بر غسالخانه‌ها و آرامستان‌ها

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 66-68

الهه رضای نظرزاده؛ فرید حسامی