نویسنده = دکتر ناهید گرامیان
تعداد مقالات: 1
1. خودمراقبتی در فضای مجازی

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 48-53

دکتر ناهید گرامیان؛ صدیقه انصاری‌پور؛ دکتر شهره اخوان؛ دکتر نازیلا نژاددادگر؛ دکتر احمدرضا کیانی