نویسنده = �������������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های پیش روی نظام سلامت در ایران

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 58-61

رامش نشاط؛ دکتر محمد حسن درخشان؛ سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی