نویسنده = فهیمه امانی
روشهای مقابله با مشکلات خواب درسالمندان

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 62-63

فرزانه شفیعی؛ فهیمه امانی


سقوط و عدم تعادل

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 78-79

صغری رجبی؛ فهیمه امانی


با روش‌های پیشگیری، کنترل و مراقبت بیماری دیابت در گروه سنی میانسالان و سالمندان آشنا شوید

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 32-37

معصومه دبستان؛ بهزاد گل‌کار؛ مجید خوشنودی جبار؛ سیده یسنا حسینی‌نیاز؛ فهیمه امانی