نویسنده = ������������������ �������� ������
آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 64-65

شایسته سعادتمند؛ ایوب محمودی؛ مریم امینی؛ دکتر پری میرشفیعی