آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

4 مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اراک

موضوعات


  1. دستورالعمل جامع برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور تجدید نظر چهارم 1393
  2. آنچه بایددرمورد تالاسمی بدانید دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
  3. دستورالعمل جامع برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور سال 93