نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مهارت‌های ارتباطی بهورز با مردم، مسؤولان و نهادهای روستایی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 48-50

الهام دهقانی؛ مهدیه بشاش؛ رحمت الله جعفری