نویسنده = اصغر شهدادی
خودمراقبتی در بهداشت چشم

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 55-57

طاهره بیگ‌زاده؛ اصغر شهدادی؛ مژگان رحمانیان؛ اکبر پورمقدم