خودمراقبتی در بهداشت چشم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 کارشناس مبارزه با بیماری‌ها آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

4 مدیرمرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

موضوعات


  1. اصول چشم پزشکی نویسنده: حمید ترابی،مهناز ترابی
  2. مبانی چشم پزشکی تالیف: دکتر محمد علی جوادی، دکتر کامران احمدی
  3. نظام جامع توانمندسازی مردم برای مراقبت از خود (نویسندگان:دکترشهرام رفیعی فر، دکترمسعود احمدزاده‌اصل، دکترمیر محسن شریفی)
  4. سایت آوای سلامت(دفترآموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت)